Veri kaybetmek milyon dolara mal olabilir

2718

Son yıllarda başta siber güvenlik olmak üzere veri ile işi olan pek çok global şirket, siber saldırılar ve diğer sebepler nedeniyle yitip giden verilerin değeri ile ilgili çeşitli araştırmalar yayınlıyor. Bu araştırmaların en güncellerinden biri ise EMC’den geldi.

18 ülkede 2200 BT yöneticisiyle görüşerek hazırlanan araştırmaya göre geleneksel veri kayıplarında bir azalma söz konusu. Ancak nasıl teknoloji yerinde durmayıp sürekli ileri yönlü hareket ediyorsa ortaya çıkan yeni nesil saldırı tipleri de neredeyse aynı hızda artıyor.

EMC’nin Küresel Veri Koruma Endeksi olarak adlandırdığı bu araştırmaya göre yeni veri kayıpları nedeniyle ortalama 914 bin dolarlık kayıp yaşanıyor. EMC, bu kaybın arkasındaki sebepleri üç ana başlıkta toplamış: Yıkıcı hacker saldırıları, buluttaki veriyi koruyamama ve flash ortamında depolanan verinin korunamaması.

Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 36’sı içeriden ya da dışarıdan yapılan saldırılara karşı güvenlik açığı olduğu için veri kaybına uğruyor. Ani veri kayıplarının önüne geçebilmek için koruma altındaki verilere özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. En iyi korunan sistemlerde dahi sızıntılar yaşandığı göz önüne alındığında, şirket ağının dışında tutulan yedekleme çözümü ile en tehlikeli saldırılar sonrasında dahi hemen geri dönüş sağlanabiliyor.

Yine dikkat çeken sonuçlardan bir diğeri ise her iki şirketten birinin buluttaki bir saldırıya karşı korumasının bulunmaması. Şirketler, bu noktada hizmet aldıkları bulut sağlayıcı şirketin güvenlik önlemlerini yeterli görüyor. Raporu yorumlayan EMC analistleri, veri koruma stratejisi oluştururken bulut ekosistemini de tıpkı şirket içindeki veriler gibi düşünmek gerektiğine dikkat çekiyor.

Araştırma sonucuna göre, şirketlerin yüzde 73’ü var olan veri güvenlik çözümlerinin Flash depolama sayesinde elde edilen daha hızlı performans ve yeni yeteneklerine yeterli korumayı sağlayabileceğine güvenmiyor. 2016 yılında maliyet ve performans olarak en verimli Flash dönemi olduğu açıklayan EMC, bu kapsamda Flash teknolojilerini kullanarak 10 kat daha hızlı depolama ve 20 kat daha hızlı yeniden kurma sürelerine sahip yedekleme çözümü ProtectPoint ile en yüksek performans taleplerini başarıyla karşılayabildiğini açıklıyor.

6’sı Avrupa olmak üzere 18 ülkede gerçekleştirilen EMC Küresel Veri Koruma Endeksi 2016 araştırması katılan her 5 yöneticiden 4’ü (yüzde 82’si) veri koruma çözümlerinin geleceğin iş ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşünmüyor. Veri kaybına yol açan yeni nesil zorlukların ortalama 914 bin dolarlık zarar ettirdiği göz önüne alındığında, geleceğe hazır olmak için yapılacak yatırımların kısa sürede kendini finanse edeceği görülüyor.