Haftanın raporu: 2015’in ilk 3 ayında Türkiye telekom sektörü

1330

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK), periyodik olarak sektör verilerini paylaşmaya devam ediyor. Her üç ayda bir yenilenen “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu“nun sonuncusu Haziran ayı başında yayınlandı.

2015’in ilk üç ayını baz alan rapor yine sektörün en kapsamlı raporlarından biri olma niteliğini koruyor. Raporda öne çıkan noktalar arasında 11 Mayıs tarihi itibariyle elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sayısının 632 olduğu dikkat çekiyor. Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 1031.

9,3 milyar TL gelir, 1 milyar TL yatırım

Sektördeki firmaların büyüklüklerinin de paylaşıldığı rapordaki verilere göre Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri Ocak – Mart 2015 döneminde 7,3 milyar TL olarak gerçekleşmiş. BTK’nın yetkilendirdiği diğer işletmecilerin net satış gelirleri ise 2 milyar TL’ye yaklaşmış durumda.

Yatırım kalemlerine bakıldığında ise Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile bünyesindeki Avea’nın toplam yatırımlarının 800 milyon TL’ye ulaştığı dikkat çekiyor. Diğer alternatif işletmeciler de yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu firmaların yılın ilk üç ayında gerçekleştirdiği yatırım 163 milyon TL’yi buluyor.

Mobil operatörlerin yatırımı 2009’u yakalayamadı

2009, 3G’nin devreye girdiği yıl olması nedeniyle son 6 yılın en fazla yatırım yapılan yılı olma niteliği taşıyor. Üç mobil operatör bu tarihte 4,5 milyar TL yatırıma imza atarken, hemen ertesindeki yatırım toplamının 1,8 milyar TL’ye indiği dikkat çekiyor. Ancak 2014 önceki yılları geride bırakan bir performansla tamamlanmış. 2011-2013 arası 2,2 – 2,5 milyar TL arasında değişen miktarda yatırım yapılırken, operatörlerin 2014’te 3 milyar TL’nin üzerine çıktığı görülüyor. Bunda, 4G ihalesinin bu yıl yapılacak olmasının da etkisi var.

BTK_2015-1_mobilyatirimlar
Kaynak: BTK 2015 yılı 1. Çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Sabit telefonda Türk Telekom’un hakimiyeti sürüyor

BTK’nın güncel verileri, Türk Telekom’un sabit telefon gelirlerinin 789 milyon TL olduğunu gösteriyor. Yine sabit telefon hizmeti veren alternatif operatörlerin geliri ise 291 milyon TL civarında gerçekleşmiş. 2,2 milyon aboneye sahip alternatif operatörlerin yetkilendirilme sayıları ise bildirim kapsamında hizmet verenlerle, kullanım hakkı kapsamında hizmet verenler olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlk grupta 7 şirket bulunurken, ikinci grupta kayıtlı şirket sayısı 180’e ulaşıyor.

VoIP abonelerinde artış sürüyor

Teknolojinin etkisi telefon iletişiminde de kendini gösteriyor. Rapordaki “Abone sayılarının teknoloji bazında dağılımı” grafiğine bakıldığında analog sabit telefon hat sayısının 2014’ün ilk çeyreğine oranla yaklaşık 1,5 milyon adet azalarak 12 milyon 330 binden, 11 milyon 157 bine gerilediği dikkat çekiyor. Burada dikkat çeken nokta, Türk Telekom ve diğer sabit telefon hizmeti veren operatörler arasındaki değişim. Türk Telekom’un sahip olduğu analog hat sayısında 11 milyon 45 binden 9,5 milyona bir düşüş görülürken, alternatif operatörlerde bu sayı 1 milyon 200 binden 1 milyon 630 bine yükselmiş.

VoIP abonelik sayılarına bakıldığındaysa küçük çaplı bir artıştan söz etmek mümkün. Yine 2014’ün ilk çeyreğine oranla 525 binden 615 bine bir yükseliş söz konusu.

Kaynak: BTK 2015 yılı 1. Çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporu
Kaynak: BTK 2015 yılı 1. Çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Türkiye genelindeki hizmet veren firma bağımsız toplam sayılara bakıldığındaysa ankesörlü telefonlar dahil bir düşüşten bahsetmek mümkün: 13 milyon 293 bin abone 12 milyon 200 bine geriliyor.

Sabit gerilerken mobilde yükseliş yatay seyirde

Toplam mobil abone sayılarına bakıldığındaysa BTK bunu 2008’den bu yıla kadar olan dönemi kapsayan bir grafikle paylaşıyor. Mart 2015 sonu itibariyle Türkiye’de 72 milyon mobil abone bulunduğu görülüyor. Bunların 59,4 milyonu ise 3G abonesi. BTK’nın verilerine göre 2009’da başlayan 3G hizmetini kullananlar o yıl 7,1 milyon iken, 2015’in ilk çeyreğinde 59,4 milyona yükselmiş durumda. Benzer bir grafikle 4G ihalesi sonrasında 3G – 4G değişiminde karşılaşmak sürpriz olmayacak.

Mobil aboneler arasında 2011’de başlayan M2M, yani makineler arası iletişim abonelerinden de söz etmek gerek. 2011’de 1,2 milyon seviyesinde olan mobil abone sayısı, 2014’ü 2,5 milyon aboneyle karşılarken, 2015’in ilk üç ayında 200 bin yeni M2M abonesinin eklendiği görülüyor.

3G kullanımı 100 bin terabyte’ı geçti

2015, aynı zamanda 3G üzerinden data kullanımında önemli bir dönüm noktası olma ünvanını eline geçirdi. 2014’ün ilk çeyreğinde 52 bin terabyte seviyesinde olan mobil internet kullanım miktarı, 2014’ü 96 bin 500 terabyte ile kapatmıştı. 2015’in bu ilk raporunda ise miktarın 107 bin 970 terabyte’a çıktığı görülüyor.

Kaynak: BTK 2015 yılı 1. Çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporu
Kaynak: BTK 2015 yılı 1. Çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Abone sayılarında Turkcell liderliğini koruyor

Mobil operatörlerin abone dağılımına bakıldığında ise Turkcell’in son bir yılda 34,79 milyondan 34,26 milyona gerilemesine karşın liderliğini sürdürdüğü bir tablo var karşımızda. İkinci sıradaki Vodafone son bir yılda abone sayılarını 20 milyondan 21,1 milyona çıkartırken, Avea’da ise 15,29 milyondan 16,64 milyona doğru bir yükseliş söz konusu. Toplam mobil abone sayısının ise 2014’ün ilk çeyreğine oranla 70,1 milyondan 72 milyona çıktığı raporda kendine yer buluyor. Toplam abonelerin yüzde 90,3’ünün bireysel aboneler oluştururken, kalan 9,7’lik pay kurumsal abonelere ait.

Bu değerler, abone sayılarına göre pazar paylarında Turkcell’in yüzde 47,6, Vodafone’un yüzde 29,3 ve Avea’nın yüzde 23,1 paya sahip olduğunu gösteriyor. 2014 sonuna göre bu klasmanda en fazla artış 0,4’lük pazar payı artışı elde eden Avea’nın.

Ancak, mobil işletmecilerin toplam gelire göre pazar paylarına bakıldığında Avea’nın aynı çıkış gösteremediği dikkat çekiyor. Bu başlıkta Turkcell, yüzde 43,3’lük payla ilk sırada yer alırken, Vodafone’un yüzde 35,2 ile ikinci sırada olduğu görülüyor. Avea ise abone sayısında artış yaşamasına rağmen bu abonelerden elde ettiği gelire göre pazar payında 2014 sonu verilerine göre aynı paya sahip.

En çok Avea aboneleri konuşuyor

BTK’nın raporundaki bir diğer ilgi çekici başlık abone başına aylık ortalama konuşma süresi. Üç operatör de 2014 sonuna göre artış yaşarken, Turkcell abonelerinin ortalama 313 dakikayla bu üçlü arasında en az konuşan aboneler olduğu ortaya çıkıyor. Vodafone aboneleri ayda ortalama 450 dakika konuşurken, Avea’da bu sayı 484. 2014 sonuna göre en fazla artış da yine Avea abonelerinin. Aralık ayında ortalama 456 dakika konuşan Avea aboneleri, son üç ayda buna 28 dakika daha eklemiş. Turkcell’de artış 10 dakika olurken, Vodafone’da ise 15 dakikalık bir artış söz konusu.

Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.